Rreth Nesh

Grupi Barleti

Grupi Barleti përbëhet nga një numër Institucionesh, Institutesh dhe Qendrash të themeluara rreth Universitetit Barleti, të cilat mbulojnë një gamë të gjerë të veprimtarive akademike, kërkimore dhe aplikative në bashkëpunim dhe koordinim me njëri-tjetrin si dhe me partnerë të tjerë dhe mbajtësit e tyre.

Instituti AIPA është pjesë aktive dhe e pavarur e këtij rrjetëzimi dhe filozofia jonë bazohet në novacionin dhe qëndrueshmërinë; duke mbështetur dhe lehtësuar bizneset kombëtare dhe ndërkombëtare, organizatat dhe operacionet e agjencive qeveritare duke reduktuar pasigurinë dhe duke siguruar sukses bazuar në përvojën tonë shkencore dhe reale.

Misioni

Duke qenë të përkushtuar ndaj përsosmërisë, Instituti AIPA, Grupi Barleti dhe Partnerët e tij do të ofrojnë një sërë mjetesh dhe qasjesh për përmirësimin e gjendjes në lidhje me çështjet e Menaxhimit të Sigurisë dhe Fatkeqësive duke vendosur përparësitë, duke përcaktuar projektet e duhura për të trajtuar këto përparësi, si dhe duke caktuar ekipet dhe ekspertët e duhur për të zbatuar projektet në një mënyrë të koordinuar dhe të integruar, me qëllim që të garantohen rezultate të qëndrueshme dhe konkrete që mund t'i shërbejnë qëllimit të përmirësimit të sigurisë dhe menaxhimit të fatkeqësive për të gjithë komunitetin.

Qëllimi

Qëllimi i Programit SAFE është të trajtojë sfidat aktuale komplekse për Menaxhimin e Sigurisë dhe Fatkeqësive nëpërmjet një strategjie gjithëpërfshirëse dhe shumëdimensionale që do të zbatohet nga institucione të veçanta, por të koordinuara, të cilat do të bien nën një institucion ombrellë: 'QENDRA SAFE' e sapokrijuar e Institutit AIPA dhe Universitetit Barleti.

Objektivat